Pamiętaj, pozostał(o):

11 dni do opłacenia ZUS za miesiąc wrzesień dla firm nie zatrudniających pracowników.

16 dni do opłacenia ZUS za miesiąc wrzesień dla firm zatrudniających pracowników.

21 dni do opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc wrzesień.

26 dni do opłacenia podatku VAT za miesiąc wrzesień.
29 wrzesień 2023

Skala podatkowa - 2015 rok

dochód wysokość podatku
do 85.528 zł18% - 556,02 zł
powyżej 85.528 zł14.839,02 zł + 32% ponad 85.528 zł


Minimalne wynagrodzenie

2007 rok936,00 bruttoPodstawa prawna: Dz.U. z 2006 r. Nr 171 poz.1227
2008 rok1 126,00 bruttoPodstawa prawna: Dz.U. z 2007 r. Nr 171 poz. 1290
2009 rok1 276,00 bruttoPodstawa prawna: M.P. z 2008 r. Nr 55 poz. 499
2010 rok1 317,00 bruttoPodstawa prawna: M.P. z 2009 r. Nr 48 poz. 709
2011 rok1 386,00 bruttoPodstawa prawna: Dz.U. z 2010 nr 194, poz. 1288
2012 rok1 500,00 bruttoPodstawa prawna: Dz.U. z 2011 nr 192, poz. 1141
2013 rok1 600,00 bruttoPodstawa prawna: Dz.U. z 2012 nr 176, poz. 1026
2014 rok1 680,00 bruttoPodstawa prawna: Dz.U. z 2013 poz. 1074
2015 rok1 750,00 bruttoPodstawa prawna: Dz.U. z 2014 poz. 1220


Podróże służbowe - krajowe

okres dieta ryczałt za nocleg ryczałt za dojazd
Od 01-01-2007 r23,00 zł34,50 zł4,60 zł
Od 01-03-2013 r.30,00 zł45,00 zł6,00 zł


Ryczałty samochodowe- stawki za 1 km przebiegu pojazdu

okres sam. osobowy
poj<=900cm3
sam. osobowy
poj>900cm3
motocykl motorower
od 14 -11-2007 r.0,5214 zł0,8358 zł0,2302 zł0,1382 zł
od 18-11-2004 r. do 13-11-2007 r.0,4894 zł0,7846 zł0,2161 zł0,1297 zł


Składki ZUS - osób prowadzących działalność gospodarczą

okres Ubezp. społeczne Ubezp. zdrowotne FP Razem składki
IV-XII'2015754,67 zł279,41 zł58,20 zł1 092,28 zł
I-III'2015757,76 zł279,41 zł58,20 zł1 095,37 zł
I-XII'2014716,99 zł270,40 zł55,07 zł1 042,46 zł
I-XII'2013710,67 zł261,73 zł54,58 zł1 026,98 zł
IV-XII'2012674,88 zł254,55 zł51,83 zł981,26 zł
II-III'2012669,38 zł254,55 zł51,83 zł975,76 zł
I'2012627,07 zł254,55 zł51,83 zł933,45 zł
I-XII'2011597,37 zł243,39 zł49,38 zł890,14 zł
I-XII'2010559,49 zł233,32 zł46,25 zł839,06 zł
IV-XII'2009567,84 zł224,24 zł46,94 zł839,02 zł
III'2009570,33 zł224,24 zł46,94 zł841,51 zł
I-II'2009570,33 zł215,35 zł46,94 zł832,62 zł
XII'2008530,25 zł215,35 zł43,64 zł789,24 zł
IX-XI'2008527,17 zł212,78 zł43,39 zł783,34 zł
VI-VIII'2008532,99 zł205,87 zł43,86 zł782,72 zł
III-V'2008517,97 zł209,59 zł42,63 zł770,19 zł
I-II’2008482,88 zł195,15 zł39,74 zł717,77 zł
XII’2007547,77 zł195,15 zł39,74 zł782,66 zł
IX-XI'2007535,79 zł189,85 zł38,87 zł764,51 zł
VII-VIII'2007548,92 zł184,80 zł39,82 zł773,54 zł
VI'2007597,68 zł184,80 zł39,82 zł822,30 zł
IV-V'2007587,41 zł190,52 zł39,14 zł817,08 zł
III'2007589,48 zł190,52 zł39,14 zł819,14 zł
I-II'2007545,67 zł177,36 zł36,23 zł759,26 zł
BIURO KSIĘGOWO-FINANSOWE OPTIMUM Sp. Jawna
35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1
tel. 017 858 66 85
fax. 017 864 24 72
e-mail: biuro@bkfoptimum.pl

strona główna     o nas     oferta     aktualności     linki     kontakt