Wskaźniki i stawki

skala podatkowa - 2015 rok

dochód wysokość podatku
do 85.528 zł18% - 556,02 zł
powyżej 85.528 zł14.839,02 zł + 32% ponad 85.528 zł

 więcej aktualnych wskaźników

Pamiętaj, pozostał(o):

15 dni do opłacenia ZUS za miesiąc maj dla firm nie zatrudniających pracowników.

20 dni do opłacenia ZUS za miesiąc maj dla firm zatrudniających pracowników.

25 dni do opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc maj.

30 dni do opłacenia podatku VAT za miesiąc maj.
26 maj 2024
zakres usług | zapytanie ofertowe

Cennik

Wartości podane poniżej są cenami przykładowymi, ostateczny koszt miesięcznej obsługi księgowej ustalany jest na podstawie uzyskanych od Klienta informacji dotyczących specyfiki działalności firmy, ilości dokumentów księgowych, różnorodności dokumentowanych zdarzeń gospodarczych oraz zakresu czynności wykonywanych przez biuro.

Prowadzenie ksiąg i ewidencji

Liczba pozycji księgowych w miesiącu* Księga handlowa Książka przychodów i rozchodów Ewidencje VAT
do 30 pozycji 650 zł 150 zł 50 zł
każde następne 10 pozycji 50 zł 15 zł 10 zł
* - jedna faktura lub jeden przelew, pozycja raportu kasowego, polecenie księgowania itp

Deklaracje podatkowe

Podatek VAT-7 40 zł
Zamknięcie roku KPiR 1 x opłata za grudzień
Bilans, zamknięcie roku (księgi handlowe) 1,5 x opłata za grudzień

Rozliczenia pracowników, ZUS, inne

Dokumenty rozliczeniowe pracowników - lista płac, ZUS, podatki 30 zł
(od 1 osoby)
Dokumenty zgłoszeniowe firmy do ZUS 50 zł
Informacje PIT-11, PIT 8B ,kartoteka wynagrodzeń 40 zł
Rozliczenie umów cywilno-prawnych (podatki, ZUS) 30 zł.
(od 1 osoby)
Dokumenty zgłoszeniowe do rejestracji NIP, VAT-R 100 zł

Uwaga: Wszystkie ceny są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
Wysokość opłat określona w cenniku, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

BIURO KSIĘGOWO-FINANSOWE OPTIMUM Sp. Jawna
35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1
tel. 017 858 66 85
fax. 017 864 24 72
e-mail: biuro@bkfoptimum.pl

strona główna     o nas     oferta     aktualności     linki     kontakt